Historie

Založení sboru

15. května 1927 se odbyla první valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Hýskově. Proběhla volba činovníků, a to starosty, dvou přísedících a dvou náhradníků. Dále proběhla volba velitele a náměstka velitele sboru.

Po jednání s Pražskoželezářskou společností byla sboru darována v červenci roku 1927 čtyřkolová ruční stříkačka staršího typu. Dále měl sbor v majetku 4 díly savic, 200 m hadic a proudnice. Za pomoci členů byla postavena nová hasičská kůlna u rybníčka a klíče od ní předány starostovi 2. září 1928. V roce 1932 hýskovský sbor zakoupil při dražbě motorovou stříkačku na koňský potah za 9005 Kč. Stříkačka měla čtyřválcový motor s síle 22,5 HP a centrifugální čerpadlo o výkonu 1000 l/min.

Do roku 1937 se sbor zúčastnil celkem 10 požárů, z toho tři v místě.

1938 – 1957

Během roků, ve kterých měl hasičský sbor dobré i méně dobré výsledky, přišla doba, která měla vliv na celý svět. Krize, nezaměstnanost a k dovršení všeho dění nastala druhá světová válka a okupace Československé republiky. V této době sbor prováděl pravidelné hlídky a v dubnu roku 1945 se zúčastnil záchranných prací při bombardování města Berouna. V koncentračním táboře zahynuli zakládající členové František Červený a Václav Sýkora.

Po roce 1950 nastala ve sboru krize, která vyvrcholila rozpadnutím výboru a vystoupením větší části členů z organizace. Tato stagnace trvala až do roku 1957.

1958 – 1976

V tuto dobu se do Hýskova přistěhoval pan Tomáš Balek. Protože již měl zkušenosti z požární ochrany, byl požádán, aby začal pracovat v místní jednotce Sboru dobrovolných hasičů. Stěžejním úkolem byla stavba nové požární zbrojnice a opětovná aktivace členské základny.

Stavba zbrojnice začala 20. července 1958 a poslední práce byly dokončeny na jaře 1960. Okresní inspektorát požární ochrany v Berouně nám přidělil nové požární vozidlo Tatra 805. Dále jsme do vybavení dostali gumový člun, laminátovou loď a dvě motovesla. S tímto vybavením došlo i pravidelnému školení a výcviku všech členů sboru. Během této doby patřil Hýskovský sbor k nejlepším v okrese.

Tato připravenost byla prověřena 31.12.1963, kdy došlo k požáru Panského mlýna v Berouně. Poplach byl vyhlášen asi ve 20 hodin, kdy převážná část členů byla na silvestrovské zábavě v Prefě. V krátké době vyjížděla jednotka ve složení: Balek st., Vojta, Landa, Verner, Kos, Vojtová a další. Nejprve byla nasazena k evakuaci obilí a poté na likvidaci požáru ze zadní strany, kde dopravní vedení muselo být vedeno přes náhon. Přestože byli hasiči po pás ve vodě při 10 stupňovém mrazu, byl úkol splněn a požár zlikvidován v 16 hodin na Nový rok.

Černým dnem byl pro sbor 21. březen 1971, kdy při výkonu služby přišel o život náš velitel Václav Vojta.

Sbor se rovněž účastnil soutěží, kde jak muži, tak žactvo mnohokráte zvítězilo. V roce 1969 se soutěže jednotlivců zúčastnil Jan Blahovec. Postoupil do 3. kola v Kolíně, kde se umístil na 2. místě. V celostátním kole v Praze na Strahově skončil v silné konkurenci na 4. místě. V roce 1975 bylo hýskovské družstvo vybráno do širšího výběru reprezentace pro mezinárodní soutěž CTIF. V roce 1976 se družstvo mužů probojovalo do krajského kola ve Smečně.

1977 – 1997

I v těchto letech sbor dosahoval dobrých výsledků ve všech činnostech. Prováděl pravidelné cvičení, zúčastňoval se okrskových a okresních soutěží. Také se podílel na kulturním životě v obci. Každoročně pořádal požárnický ples, který měl velký ohlas a byl velmi dobře navštěvovaný.

V roce 1987 sbor získal automobil Tatra 138 CAS 32.

Postupem času ovšem došlo k úpadku veškeré činnosti. Organizace začala stárnout, nebyl příliv mladých členů a staří postupně odcházeli. Sbor prováděl schůze bez konkrétních úkolů, přestával pravidelně cvičit a účastnit se soutěží.

Obrat nastal roku 1994, kdy se za člena přihlásil Bohuslav Rybář ml. a přivedl s sebou několik dalších mladých členů. Opět se nastartoval výcvik sboru, proběhla rekonstrukce zbrojnice.

V závěru roku 1997 nás opustil po těžké nemoci dlouholetý starosta sboru Tomáš Balek.

1998 – 2007

V roce 1998 byla jmenována zásahová jednotka ve složení: Bohuslav Rybář st., Miloš blahovec ml., Pavel Cajthaml, Jaroslav Rus, Jan blahovec st., Miroslav Kouřil, Miloš Blahovec st., Václav Kůs, Jan Blahovec ml., Jiří Nový, Michal Binko. Obcí bylo zakoupeno starší vozidlo Škoda 706 RTH CAS 25. Nejsmutnější událostí roku 2000 byl požár rodinného domu v centru obce. Náš sbor byl na místě jako první a po příjezdu HZS Beroun pokračoval evakuací věcí z domu.

Menší krize ve sboru, která se rovněž promítla do sportovní činnosti, byla zažehnána obyčejnou sázkou. – „Kdo je lepší, staří nebo mladí?“ – A tak 5. července 2001 v 16 hodin odstartoval I. ročník soutěže hýskovských hasičů v požárním útoku. Vítězem se stali zkušenější a nestárnoucí „senioři“.

V roce 2002 nastala v Hýskově nevídaná věc, neboť bylo založeno soutěžní družstvo žen. Premiérové vystoupení při oslavách 100 let SDH Železná jim přineslo hned první vítězství.

V srpnu téhož roku postihla obec ničivá povodeň, kdy se hladina řeky Berounky zvýšila o 7 metrů. Na odstraňování škod se podílela většina členů sboru. Nutno připomenout soulad, nasazení a obětavost zasahujících. Povodeň stmelila kolektiv a ukázala solidaritu k postiženým.

Připravenost sboru prověřil 9. září 2006 požár stodoly. Místní jednotka byla na místě jako první, zaujala pozici uvnitř dvora a zajišťovala dopravu vody k celému zásahu. Likvidace se dále zúčastnily: HZS Beroun, SDH Nový Jáchymov, SDH Stradonice, SDH Žloukovice, SDH Chyňava. K největším sportovním úspěchům patří účast družstva mužů v soutěži Středočeského kraje v požárním sportu v roce 2006 a družstva žen v roce 2004.