Mladí hasiči

Mladí hasiči mají v Hýskově dlouholetou tradici, a tak jsem se ji rozhodl oživit. 29.10.2005 byla první schůzka a na ní deset dětí. Začala nová éra Mladých hasičů Hýskov. Jméno RACKOVÉ jsme si dali po svých předchůdcích. Přihlásili jsme se do mezinárodní soutěž Plamen. Je to nejdůležitější soutěž roku.

Plamen se skládá ze dvou částí. Podzimní část  je branný závod se šesti kontrolními stanovišti, kde musí hasiči umět střílet ze vzduchovky, pracovat z buzolou, znát topografické i hasičské značky, umět uzle nebo první pomoc. Na jarní části soutěže se soutěží v požárním útoku, štafetě dvojic, štafetě na 4×60 m s hasičskými překážkami a starší žáci nově v útoku CTIF a štafetě CTIF které se běhají na mezinárodních soutěžích. Mimo Plamenu jezdíme i na spoustu menších soutěží v okrese i mimo něj.

Mimo závody se snažíme i o jinou činnost. Pořádáme týdenní letní tábor. Jezdíme plavat, lyžovat, do kin a muzeí.  Snažíme se aby si děti osvojili různé dovednosti a vštípili si pravidla, jako správné zacházení s ohněm a hořlavinami, používání hasicích přístrojů, ale také kamarádství a práci v kolektivu.

Jan Blahovec, Martin Bahula , Katarína Horská a Petr Horský st. – vedoucí mládeže SDH Hýskov

více na facebookových stránkách

https://www.facebook.com/mhrackove