Zásahová jednotka

Kategorie jednotky: JPO V

Evidenční číslo: 212115

František Jirava – velitel jednotky, nositel dýchací techniky

Pavel Cajthaml – velitel družstva, zástupce velitele jednotky, nositel dýchací techniky

Martin Šmolcnop – strojník, nositel dýchací techniky

Jaroslav Rus – strojník, nositel dýchací techniky

Miroslav Kouřil – strojník

Miloš Blahovec – hasič, nositel dýchací techniky

Petr Dýcka – hasič

Jakub Karásek – hasič

Miroslav Kapitán – hasič

Lada Pudhorocká – hasič, zdravotník, nositel dýchací techniky